Tuesday, 29 November 2011

BAB5-PERKEMBANGAN KEMAHIRAN

-HANTARAN LERET

A.Kemahiran Asas
Hantaran leret merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh seseorang pemain bola sepak.Hantaran leret juga merupakan salah satu variasi hantaran dalam permainan bola sepak.Kaedah hantaran leret ini juga sesuai untuk hantaran jarak dekat semasa permainan.

-Teknik kemahiran:
*cuba membuat hantaran dengan menggunakan kaki kiri dan kanan.
*ketepatan dan arah
*sentuhan pada bola dengan bahagian dalam kaki,luar kaki dan kekura kaki.
*kuncikan (lock) pergelangan kaki semasa menyentuh bola.
__________________________________________________________________________________
=AKTIVITI=
Organisasi
*grid 10m-20m
*10 pemain
*3bola
*4kon
Aktiviti:
a.pemain yang ada bola akan mengawal dan melakukan hantaran leret pada pemain lain.
b.pemain yang tiada bola akan bergerat dan meminta bola
c.aktiviti ini dilakukan selama 5 minit dan 1minit rehat dalam 3set
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 1
Organisasi
*grid 20m-30m
*10 pemain(5vs 5+4N)
*N(pemain berkecuali)
*1 bola
*4 kon
Aktiviti:
a.pemain akan membuat hantaran leret pada rakan sepasukan atau pemain secara tolak dan tahan.
b.pasukan yang dapat mencapai 10 hantaran berterusan akan diberi 1 mata
c.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama.
d.aktiviti ini dilakukan selama 10 minit dan 3 minit rehat dalam 3 set
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 2
Organisasi
.*Grid 20m-30m
*12 pemain(6 vs 6)
*1 bola
*4 kon
Aktiviti:
a.pemain akan membuat hantaran leret pada rakan sepasukan secara tolak dan tahan
b.pasukan yang dapat mencapai 10 hantaran berterusan akan di beri 1 mata
c.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
d.aktiviti ini dilakukan selama 8 minit dan 2 minit rehat dalam 3 set
__________________________________________________________________________________Pemain kecil 3
Organisasi
*grid 30m-40m
*12 pemain (6 vs 6)
*1 bola
*8 kon
*bip 2 warna
Aktiviti
a.pemain akan membuat hantaran leret(secara bebas) pada rakan sepasukan
b.pemain akan cuba menjaringkan gol di gol-gol kecil yang disediakan melalui hantaran leret
c.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama.
__________________________________________________________________________________Pemain kecil 4
Organisasi:
*grid 30m-40m
*14 pemain(6 vs 6 + 2N)
*1 bola
*4 kon
*bip 2 warna
Aktiviti:
a.pemain akan membuat hantaran leret(bahagian dalam kaki)pada rakan sepasukan
b.pemain N akan membantu pasukan yang menguasai bola
c.pasukan akan berusaha menjaringkan gol
d.pasukan yang menjaringkan gol yang banyak dikira menang
e.pihak lawan akan cuba merebut bola dan melakukan aktiviti yang sama.
__________________________________________________________________________________HANTARAN JAUH

A.Kemahiran Asas

Hantaran jauh merupakan kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pemain bola sepak.Hantaran jauh juga merupakan salah satu variasi hantaran di dalam permainan bola sepak.Kaedah hantaran jauh ini juga sesuai untuk hantaran tinggi semasa permainan.Teknik hantaran jauh juga berbeza dengan teknik hantaran leret untuk jarak dekat.Kaedah ini memerlukan teknik yang betul ketika membuat hantaran jauh dan teknik kawalan juga perlu sesuai dan ketika menerima bola.

Teknik kemahiran
-permain melakukan hantaran tinggi menggunakan bahagian hujung kaki pada pasangan masing-masing dalam kedudukan statik.
-pemain mengawal bola dengan mengunakan kaki, paha,dada dan kepala.
-pemain saling melakukan hantaran tinggi antara satu sama lain
-cuba buat hantaran gunakan kaki kiri dan kanan

B.AKTIVITI KEMAHIRAN
__________________________________________________________________________________
Organisasi:
*grid 10m-10m
*5 orang satu kumpulan
*bola
*2 kon
Aktiviti:
a.pemain melakukan aktiviti dalam kumpulan
b.pemain akan membuat hantaran jauh hingga melepasi garisan yang ditanda dengan dua kon
c.setiap pemain diberi 5 kali cubaan
d.pemain yang berjaya melepasi garisan akan diberi 1 mata untuk kumpulan.
__________________________________________________________________________________

C.PERMAINAN KECIL
__________________________________________________________________________________
AKTIVITI
Permainan kecil 1

Organisasi
*grid 30m-40m
*14 pemain (7 vs 7)-terlalu ramai
*1 bola
*8 kon
*bip 2 warna

Aktiviti:
a.pemain x akan membuat hantaran leret bersama rakan di dalam kawasan KA
b.pemain O akan cuba merebuut bola
c.setelah membuat 5 hantaran pemain x akan membuat hantaran jauh ke kawasan KB tanpa menyentuh kawasan zon tengah.
d.hantaran yang tepat akan mendapat satu mata
*e.begitu juga pemain yang berada di kawasan KB akan melakukan aktiviti yang sama
f.masa yang diberi untuk aktiviti ini ialah 10 minit.
__________________________________________________________________________________
Pemain kecil 2
Organisasi
*grid 30m-40m
*14 pemain (7 vs 7)
*1 bola
*4 kon
*bip 2 warna

Aktiviti:
a.pemain akan membuat hantaran jauh (secara bebas) pada rakan sepasukan
b.pasukan yang mencapai 3 hantaran berterusan akan diberi 1 mata
c.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
__________________________________________________________________________________
Pemainan kecil 3
Organisasi
*grid 30m-40m
*12 pemain ( 6 vs 6 )
*1 bola
*4 kon
*2 tiang gol kecil
*bip 2 warna
Aktiviti
a.pemain akan membuat hantaran jauh (secara bebas) pada rakan sepasukan.
b.pemain akan cuba membuat jaringan di gol kecil yang disediakan melalui hantaran jauh (dari luar kawasan  10m).
c.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 4
Organisasi
*grid 40m-50m
*15 pemain (6 vs 6) +2N
*N-sebagai pengumpan
*1 bola
 *4 kon
*bip 2 warna

Aktiviti:
a.3 penyerang dalam zon menyerang dan 3 pertahanan bagi setiap pasukan
b.untuk menjaringkan gol,pertahanan perlu melakukan hantaran tinggi pada penyerang atau menggunakan pemain berkecuali sebagai perantara/pengumpan
c.pasukan yang mendapat jaringan yang banyak akan dikira sebagai pemenang
d.main dalam zon sendiri  sahaja
e.masa yang diberi untuk aktiviti ini ialah 5-1-5 minit sebanyak 3 set
f.pemain yang mengawal bola akan dibantu oleh pemain sokongan(N)
__________________________________________________________________________________

-MENGELECEK

A.Kemahiran Asas

=Teknik kemahiran:
*bengkokkan lutut
*kawalan yang baik apabila menuju pihak lawan
*kelajuan bola apabila bergerak
*menukarkan arah dengan pantas
*mengacah sebelum mengelecek

__________________________________________________________________________________
B.Permainan kecil 1
Organisasi
*grid 20m-30m
*12 pemain (5 vs 5 + 2 GK)
*1 BOLA
*4 kon

Aktiviti:
a.pemain akan cuba menguasai bola dengan mencagah dan mengelecek pihak lawan sebelum membuat hantaran atau menjaring gol
b.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
c.masa yang di beri untuk aktiviti ini ialah 10 minit
__________________________________________________________________________________
Pemain kecil 2
Organisasi
*grid 30m-40m
*14 pemain(5 vs 5)+ 4
*4 kon
*1 bola
*bip 2 warna

Aktiviti:
a.pemain akan cuba menguasai bola dengan menghadang atau mengelecek pihak lawan
b.pemain boleh menggunakan keempat-empat pemain sokongan (N) apabila menguasai bola.
c.pasukan yang berjaya melakukan 5 hantaran akan diberi 1 mata
d.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
e.,asa yang diberi untuk aktiviti ini ialah 10min
__________________________________________________________________________________
Pemain kecil 3
Organisasi
*grid 30m-40m
*12 pemain (5 vs 5)+ 2 N
*1 bola
*4 kon
*2 gol kecil
*bip 2 warna

Aktiviti:
a.pemain sepasukan akan cuba menguasai bola dan mengelecek dengan menggunakan gerak keliru untuk mengatasi pihak lawn atau menjaringkan gol
b.pemain (N) akan bertindak sebagai pemain bertahan apabila satu pasukan menguasai bola
c.2 gol diletakkan di penjuru kawasan permainan
d.pihak lawan akan cuba merebut bola yang
e.dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
f.masa yang diberi untuk aktiviti ini ialah 10 minit
__________________________________________________________________________________
Organisasi
*grid 30m-40m
*16 pemain(5 vs 5)+4N+2 GK
*4 kon
*1 bola
*2 gol kecil
*bip 2 warna

Aktiviti:
a.pemain sepasukan akan cuba menguasai bola dan mengelecek pihak lawan untuk menjaring gol
b.pemain boleh mengguna pemain sokongan (N)
c.pemain yang menguasai bola perlu melakukan kemahiran mengelecek sebelum dapat melakukan  hantaran kepada rakan
d.pihak lawan akan cuba merebut bola yang
e.dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
f.masa yang diberikan untuk aktiviti ini ialah 10 minit
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 5
Organisasi
*grid 30m-40m
*12 pemain (6 vs 6)+2 pemain sokongan
*1 bola
*4 kon
*4 gol kecil
*bip 2 warna

Aktiviti:
a.pemaian sepasukan akan cuba menguasai bola dan mengelecek pihak lawan untuk menjaringkan  gol
b.pemain boleh menggunakan pemain sokongan di luar grid
c.pemain yang menguasai bola perlu melakukan kemahiran mengelecek sebelum dapat melakukan  hantaran kepada rakan
d.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dab melakukan aktiviti yang sama
e.masa yang diberi untuk aktiviti ini ialah 10 minit
__________________________________________________________________________________

MENANDUK

A.Kemahiran Asas

Teknik Kemahiran
-guna bahagian dahi
-kunci tengkok buka mata badan dilentikkan ke belakang sebelum menanduk
-tandukan ke bawah di atas bola
-tandukan di tengah untuk paras bahu
-tandukan di bawah untuk bola tinggi

B.PERMAINAN KECIL
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 1
Organisasi
*grid 20m-20m
*16 pemain (7 vs 7)+2GK
*1 bola
*4 kon
*2 gol kecil

Aktiviti:
a.pemainx akan melambung dan melakukan tandukan pada rakan sepasukan yang cuba menangkap bola tersebut
b.jaringan gol hanya boleh dilakukan dengan tandukan
c.pihak lawan akan cuba menangkap bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
d.aktiviti ini dilakukan selama 5 minit dan 2 minit rehat dalam 3 set
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 2
Organisasi
*grid 20m-20m
*14 pemain(7 vs 7)+2N pemain sokongan
*1 bola
*4 kon
*4 gol kecil

Aktiviti:
a.pemain o akan melambung dan melakukan tandukan pada rakan sepasukan yang cuba menangkap
b.pemain boleh menggunakan 2 pemain sokongan
c.pasukan akan cuba melakukan jaringan pada 2 gol dengan tandukan
d.pihak lawan akan cuba menangkap bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
e.aktiviti ini dilakukan selama 6 minit dan 2 minit rehat dalam 3 set.
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 5
Organisasi
*grid 20m-30m
*6 vs 6+2 pemain sebagai penangkap bola
*1 bola
*8 kon

Aktiviti:
a.pemain x akan melambung dan melakukan tandukan pada rakan sepasukan
b.pasukan akan cuba melakukan jaringn gol dengan menanduk bola ke pemain yang berada dalam kawasan gol
c.pemain penangkap yang boleh menangkap boleh menangkap bola di sepanjang kawasan gol akan mendapat mata
d.pihak lawan akan cuba menangkap bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
e.aktiviti dilakukan selama 8 minit dan 2 minit rehat dalam 3 set
__________________________________________________________________________________

-MENJARING

A.Kemahiran Asas
-kaki tendangan dihayun jauh ke belakang
-kaki penyokong ke belakang dan kiri-kira 6 arah sisi
*selepas tendangan kaki tendangan dilajakkan untuk mendapat kekuatan dan jarak tendangan

-hujuung kaki cuding
-lutut bengkok
-mata arah bola
-kepala dan badan atas bola
*kaki penyokong selari dengan bola hujung kaki ke arah sasaran(hala)

-lutut atas bola
-bola ditendang bahagian bawah
-hujung kaki tuding ke tanah
-kepala tunduk kaki tuding
-tendang terus melalui bola kaki
-tendangan lurus

*perhati kedudukan penjaga gol
*sepak menggunakan bahagian kekura kaki di tengah bola
*berat badan ke hadapan
*ketepatan diutamakan daripada kelajuan bola

B.PERMAINAN KECIL
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 1
Organisasi
*grid 30m-20m
*12 pemain(5 vs 5)+2 GK
*1 bola
*4 kon
*2 gol kecil

Aktiviti:
a.pemain sepasukan bebas melakukan hantaran sesama sendiri
b.pemain akan cuba melakukan rembatan ke arah gol lawan
c.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
d.masa yang di beri untuk aktiviti ini ialah 10 minit
e.pemain perlu menggunakan pemain sokongan untuk mengumpan sebelum melakukan rembatan jaringan
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 2
Organisasi
*grid 30m-20m
*10 pemain(5 vs 5)+2 GK+4N
*1 bola
*4 kon
*2 gol kecil

Aktiviti:
a.pemain sepasukan bebas melakukan hantaran sesama sendiri
b.pemain akan cuba melakukan rembatan ke arah gol lawan
c.pemain perlu menggunakan pemain sokongan untuk mengumpan sebelum melakukan  rembatan jaringan
d.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
e.masa yang di beri untuk aktiviti ini ialah 10 minit
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 3
Organisasi
*grid 20m-30m
*16 pemain(5 vs 5)+2 N+4 GK
*2 bola
*4 kon
*4 gol kecil

Aktiviti:
a.pemain sepasukan bebas melakukan hantaran sesama sendiri
b.pemain akan cuba melakukan rembatan ke arah gol lawan
c.pemain boleh menggunakan pemain sokongan untuk melakukan umpanan sebelum membuat rembatan
d.pihat lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
e.masa yang di beri untuk aktiviti ini ialah 10 minit
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 4
Organisasi
*grid 30m-20m
*18 pemain(4 vs)+8N+2 GK
*8 pemain sokongan di keliling grid
*1 bola
*4 kon
*2 gol kecil

Aktiviti:
a.pemain sepasukan bebas melakukan hantaran sesama sendiri
b.pemain akan cuba melakukan rembatan ke arah gol lawan
c.sebelum melakukan rembatan pemain perlu menghantar dan menerima umpanan daripada pemain sokongan
d.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
e.masa yang di beri untuk aktiviti ini ialah 10 minit
__________________________________________________________________________________
Permainan kecil 5
Organisasi
*grid 40m-30m
*14 pemain(6 vs 6)+2 GK
*1 bola
*4 kon

Aktiviti:
a.gol diletatakkan seperti dalam rajah
b.pemain bebas bergerak dalam kawasan grid pemainan
c.pemain melakukan hantaran sesama sendiri dalam kawasan grid pemain
d.pemain akan cuba melakukan rembatan ke arah gol lawan
e.sebelum menjaring gol pemain perlu menghantar dan menerima umpanan daripada pemain sokongan
f.pihak lawan akan cuba merebut bola yang dimainkan dan melakukan aktiviti yang sama
g.masa yang di beri untuk aktiviti ini ialah 10 minit
__________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment